هزینه اجرت و مواد اولیه تعمیر و تعویض رویه مبلمان بسیار متغیر بوده و بر اساس کیفیت انجام و مرغوبیت مواد اولیه و قطعات مورد استفاده متفاوت می باشد. دکتر مبل در راستای افزایش شفافیت و اطلاع رسانی صحیح به مشتریان عزیز اقدام به گردآوری و ارائه برآورد حدودی هزینه های خدمات و سرویس های متفاوت تعمیر و تعویض رویه مبلمان نموده است. بدیهی است که به راحتی می توان بصورت واحدی هزینه های برآوردی تعویض رویه و تعمیر را برای نیم ست مبلمان خانگی یا اداری نیز محاسبه نمود.

برآورد هزینه اجرت تعویض رویه سرویس مبلمان 7 نفره:

حداقل دستمزد رویه کوبی سرویس مبل راحتی 7 نفره 3 ملیون تومان-حداکثر دستمزد 7 ملیون تومان

برآورد هزینه تعویض اسفنج سرویس مبلمان 7 نفره:

حداقل هزینه فوم مبلمان 4 ملیون تومان- حداقل هزینه فوم مبلمان 8 ملیون تومان

برآورد هزینه تعویض تسمه کشی سرویس مبلمان 7 نفره:

حداقل هزینه تسمه کشی مبلمان 1 ملیون تومان-حداکثر هزینه تسمه کشی مبلمان 2 ملیون تومان

برآورد هزینه تعویض فنربندی سرویس مبلمان 7 نفره:

حداقل هزینه تسمه کشی مبلمان 2 ملیون تومان-حداکثر هزینه تسمه کشی مبلمان 4 ملیون تومان

برآورد هزینه رنگ مجدد چوب نمای سرویس مبلمان 7 نفره:

حداقل هزینه تعمیر و رنگ مجدد قسمت های رنگی 1 ملیون تومان- حداکثر هزینه تعمیر و رنگ مجدد قسمت های رنگی 2 ملیون تومان

برآورد هزینه رنگ مجدد میز پذیرایی جلومبل یا میز تلویزیون:

حداقل هزینه رنگ میز جلومبل 700 هزار تومان- حداکثر هزینه رنگ میز جلو یک ملیون و 700 هزار تومان

برآورد هزینه تعمیر یا ترمیم اسکلت یا کلاف چوبی سرویس مبلمان 7 نفره:

حداقل هزینه تعمیر کلاف چوبی مبلمان راحتی 1 ملیون تومان- حداکثر هزینه تعمیر کلاف چوبی مبلمان راحتی 5 ملیون تومان

برآورد هزینه صداگیری یا رفع جیر جیر کلاف چوبی یا فلزی سرویس مبلمان 7 نفره:

حداقل هزینه صداگیری مبلمان راحتی 7 نفره 500 هزار تومان- حداکثر هزینه صداگیری یک ملیون تومان

برآورد هزینه اجرت تعویض رویه کفی صندلی نهارخوری یا صندلی اداری:

حداقل هزینه دستمزد تعویض رویه کفی صندلی 50 هزار تومان-حداکثر 100 هزار تومان

برآورد هزینه تعویض رویه کامل صندلی نهارخوری یا صندلی اداری:

حداقل هزینه اجرت تعویض رویه کامل صندلی 300 هزار تومان-حداکثر 500 هزار تومان

برآورد هزینه پارچه یا چرم جهت تعویض رویه کامل یا بخشی از مبل راحتی 7 نفره:

پارچه و چرم درجه یک حداقل متری 130 هزار تومان-حداکثر متری 200 هزار تومان

پارچه و چرم درجه دو (معمولی) حداقل متری 90 هزار تومان-حداکثر متری 130 هزار تومان

پارچه و چرم درجه سه (اقتصادی یا قیمت مناسب) حداقل متری 50  هزار تومان-حداکثر متری 90 هزار تومان

یک سرویس مبلمان راحتی 7 نفره بسته به اینکه تشک دوبل (مجزا) و پشتی خور باشد یا خیر از حدود حداقل 20 متر تا 35 متر پارچه نیاز دارد. بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی می توان به حداقل هزینه برآوردی پارچه حدود یک ملیون تومان تا حداکثر 7 ملیون تومان دست یافت.