شارژ کوسن های مبلمان

کوسن های مبلمان با توجه به اینکه با الیاف نایلونی (ویسکوز) پر می شوند، معمولاً بعد از 2-3 سال استفاده دچار افت شده و شل می شوند؛ به این جهت که الیاف نایلونی به گرما حساس بوده و بتدریج طی استفاده کوبیده و فشرده می شوند. معمولاً بهتر است هفته ای چند بار کوسن ها را مرتب نمود و با ضربه زدن مرتب با کف دست به سطح کوسن آن ها را به فرم اولیه بازگرداند. همچنین در صورت زیپ دار بودن کوسن ها، به راحتی می توان با خارج نمودن الیاف، حلاجی و یا هوا دادن الیاف این مشکل را نسبتاً به خوبی برطرف نمود. به علاوه، در صورت نیاز می توان حجم الیاف موجود در کوسن را با خرید چند کیلوگرم الیاف ویسکوز مرغوب و باکیفیت از فروشگاه های لوازم و ملزمه مبلمان افزایش داد.